Associate Dean

Sambandam Elango, MD


Sambandam Elango, MD
Associate Dean for Educational Affairs
Email: Sambandam.Elango@utrgv.edu