Faculty

Xiaoqian Fang, MD

Xiaoqian Fang, MD

Assistant Professor
Phone: (956) 296-1610
Email:
Read More
Md Emranul Huq, PhD

Md Emranul Huq, PhD

Assistant Professor
Phone: (956) 296-1802
Email:
Read More
Wendy Innis, PhD

Wendy Innis, PhD

Assistant Professor
Phone: (956) 665-6457
Email:
Read More
Dae Joon Kim, PhD

Dae Joon Kim, PhD

Associate Professor
Phone: (956) 665-6411
Email:
Read More
Mihwa Kim

Mihwa Kim

Assistant Professor
Phone: (956) 665-6530
Email:
Read More
Timothy Loy, MD

Timothy Loy, MD

Associate Professor
Phone: (956) 296-1939
Email:
Read More
Shivani Maffi, PhD

Shivani Maffi, PhD

Assistant Professor
Phone: (956) 665-6412
Email:
Read More
Genaro Ramirez Correa

Genaro Ramirez Correa

Assistant Professor
Phone: (956) 665-6479
Email:
Read More
Padmanabhan Rengasamy, PhD

Padmanabhan Rengasamy, PhD

Professor
Email:
Read More
Sara Reyna

Sara Reyna

Assistant Professor of Research
Phone: (956) 665-6432
Email:
Read More
Amin Shah, PhD

Amin Shah, PhD

Assistant Professor
Phone: (956) 296-1910
Email:
Read More
Andrew Tsin, PhD

Andrew Tsin, PhD

Professor
Phone: (956) 665-6599
Email:
Read More