Tournaments

UTRGV Chess

Upcoming Tournaments

Past Tournaments

  • Tournaments
    • Official Tournaments 2015
    • Official Tournaments 2016
  • Training
    • Training Tournaments 2015
    • Training Tournaments 2016

Collegiate Chess Rules